Cookiebeheer

1. Grondslag

Een cookie is een bestandje dat het mogelijk maakt om informatie over het surfgedrag van uw computer op de website (bv. aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s) vast te leggen en met name toelaat om uw bezoeken aan de site te vergemakkelijken.

U kunt de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd op elk moment verwijderen, de installatie van nieuwe cookies weigeren en een bericht ontvangen voordat een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd door uw browser te configureren via de instructies ‘Soorten cookies, cookies en statistieken, en instellingen’ die hieronder worden vermeld.
Let op: als u de installatie van een cookie ongedaan maakt of als u de installatie van een cookie op uw computer weigert, loopt u het risico dat u bepaalde diensten van de website niet kunt gebruiken.
 
2. Soorten cookies, cookies en statistieken, en instellingen
 
De cookies die op uw computer geïnstalleerd kunnen worden wanneer u op de site surft, zijn hetzij cookies die uitsluitend bedoeld zijn om de communicatie op elektronische wijze mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk zijn om de door u verlangde diensten te leveren (bv. taalcookies, identificatiecookies), hetzij statistische cookies of andere cookies onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven.
Als uw toestemming vereist is voordat cookies geïnstalleerd worden, vragen wij u dit via een banner op de eerste pagina van de website, met dien verstande dat u geacht wordt deze toestemming te hebben gegeven wanneer u doorgaat met surfen op de website.
 
 2.1 Welke cookies worden geïnstalleerd ?
• Cookies die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangeboden
Cookie Beschrijving Hoe te weigeren? Termijn
Site (has_js) Bevat informatie over de surfsessie en stelt de gebruiker in staat om op de site te komen.   Wordt na afloop van het surfen verwijderd 
Site (cookie_agreed) Legt de keuze van een gebruiker met betrekking tot cookies vast 13 maanden  


• Cookies die door derden worden aangeboden

Uitgever van de cookie Beschrijving Hoe te weigeren ? Termijn
Score Card Research Beacon Stelt “ShareThis” in staat om te zien hoeveel gebruikers verbinding maken met de site  http://www.scorecardresearch.com/OptOutTag.aspx 2 jaar
ShareThis  Maakt het mogelijk om content te delen op diverse sociale media http://www.sharethis.com/privacy
Klik op de knop Opt-out om geen reclamecookies te ontvangen
__unam (9 maanden)
__stdlxmap (7 dagen)
__stgmap (7 dagen)
__stid (24 uur)
__uset (24 heures)
STPC (24 uur)
 
 METRIXLAB Maakt het mogelijk om het tevredenheidsformulier van de site te openen en vast te leggen Neem contact op met  privacy@MetrixLab.com
 
7 maanden
FASTFONT  Maakt het mogelijk om de prestaties weer te geven   Wordt na afloop van het surfen verwijderd 
TWITTER Legt de identificaties vast die het mogelijk maken om content te delen op Twitter  

Ga in uw profiel naar de pagina ‘Beveiliging en privacy’ en vink het hokje naast ‘Uitgelichte content’ uit

18 maanden
FACEBOOK Legt de identificaties vast die het mogelijk maken om content te delen op Facebook

https://www.datalogix.com/privacy/

Scroll omlaag naar de vermelding ‘Choice’, klik aan het einde van de paragraaf op de link ‘Click here’ en vul uw gegevens in

2 jaar

 
• Statistiekcookies die door AT Internet worden aangeboden

Uitgever van de cookie Beschrijving Hoe te weigeren ? Termijn
AT INTERNET
idrxvr 
tmst tmst
Maakt het mogelijk om te zien hoeveel gebruikers verbinding met de site maken en hoe vaak verbinding wordt gemaakt  http://www.xiti.com/en/optout.aspx 7 maanden

Statistiekcookies maken het mogelijk om het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s, de activiteit van de gebruikers op de site en hun terugkeerfrequentie te meten. De gebruikte statistiektool, Xiti,maakt een cookie met een unieke identifier aan, waarvan de bewaartermijn beperkt is tot 13 maanden. Uw IP-adres wordt ook verzameld om vast te stellen vanuit welke plaats u verbinding maakt. Deze informatie wordt na gebruik onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u niet als natuurlijke persoon geïdentificeerd kunt worden. De statistische bezoekgegevens worden door de dienstverlener AT Internet verzameld en vervolgens in samengevoegde en anonieme vorm aan de verantwoordelijke voor de verwerking beschikbaar gesteld via een webinterface die alleen voor laatstgenoemde toegankelijk is. De verzamelde gegevens worden niet aan derden overgedragen of voor andere doeleinden gebruikt. U kunt deze cookies op elk moment blokkeren volgens de hiervoor bedoelde opt-out procedure door op de link http://www.xiti.com/en/optout.aspx te klikken.

2.2 Hoe u cookies kunt verwijderen of een waarschuwing kunt ontvangen voordat nieuwe cookies worden geïnstalleerd

• Hoe verwijdert u de cookiesbestanden die al op uw computer geïnstalleerd zijn ?
- Ga op het bureaublad naar ‘Computer’
- Selecteer in lokale schijf C: de map ‘Windows’
- Open de map ‘Tijdelijke internetbestanden’
- Selecteer alle bestanden (Ctrl-A)
- Kies de optie ‘Verwijderen’

• Hoe weigert u alle cookies of ontvangt u een waarschuwing voordat ze worden geïnstalleerd?
- Surfen met Internet Explorer 5 (Microsoft): kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Beveiliging’, ‘Aangepast niveau’, ga in het scrollmenu naar ‘Cookies’, onderdeel ‘Cookies toestaan die op uw computer zijn opgeslagen’, kies ‘Vragen’ om gewaarschuwd te worden of ‘Uitschakelen’ om alle cookies te weigeren.
- Surfen met Internet Explorer 6, 7 of 8 (Microsoft): kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en dan het niveau dat u wilt toepassen.
- Surfen met Firefox: klik op ‘Extra’, ‘Opties’ en vink in het tabblad ‘Privacy’ het vakje ‘Cookies van websites accepteren’ uit.
- Surfen met Google Chrome: klik op het Chrome-menu, selecteer ‘Instellingen’, kies ‘Geavanceerde instellingen weergeven’, klik onder ‘Privacy’ op ‘Instellingen voor inhoud’ en vink ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren’ aan.

3. Uw rechten

 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om uw gegevens op te vragen, zo nodig te verbeteren en te weigeren dat uw gegevens voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Daartoe kunt u zich richten tot:
TOTAL BELGIUM N.V.
Handelsstraat 93
1040 Brussel
 

 

Total Card TOTAL CARD    klant worden
X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voor meer informatie en het instellen van cookies.