De voordelen van gas

De voordelen van gas

Wanneer u voor propaangas kiest, kunt u deze brandstof buiten opslaan, in een opslagtank waarvan de capaciteit afhangt van het vooraf geraamde jaarverbruik.

Milieuvriendelijke energie

Propaan zorgt voor een complete verbranding, waarbij geen roet, fijn stof, zwavel of giftige rook vrijkomt. Propaan is een van de properste energievormen, het onderhoud van uw installatie wordt hierdoor vereenvoudigd. Bovendien vormt een combinatie van propaangas met hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, geen enkel probleem.

 

Krachtige energie

Het calorisch vermogen van propaan behoort tot de top van alle traditioneel voor verwarming gebruikte energiebronnen.

Betrouwbare en veilige energie

Voor de in dienststelling van de installatie gelden uitermate strikte veiligheidsnormen. Alle tanken worden, in overeenstemming met de geldende wetgeving, regelmatig gecontroleerd.