Gasolie Extra met of zonder biobrandstoffen

Total, mazout, Gasoil extra

Gasolie Extra, met of zonder biobrandstof, is bruikbaar voor elke type dieselmotor (oud of nieuw) en elk type motor : tractors, landbouwmachines,enz. 

Gasolie Extra is compatibel met katalysatoren en roetfilters, en verbetert de prestaties van de motor dankzij talrijke voordelen:

  • Het vermogen tot zelfontbranding van de brandstof hangt af van het cetaangetal. Een hoog cetaangetal verzekert de goede werking van de motor, waardoor hij beter start wanneer hij koud is. Dit zorgt voor een schonere verbranding, omdat de uitstoot van zwarte rook bij een koude motor en tijdens het optrekken verminderd wordt. Hierdoor wordt tevens het motorgeluid beperkt. 
  • Goede smering van de injectiepomp en de injectoren dankzij een specifiek additief. Gasolie extra mag wettelijk namelijk niet meer dan 10 ppm zwavel bevatten (0,001%)*. Maar aangezien zwavel een natuurlijk smeermiddel is, leidt de verplichte verlaging van het zwavelgehalte tot een geringer smeervermogen van het product, wat voortijdige slijtage met zich mee kan brengen en de injectiepomp en de injectoren zelfs kan doen blokkeren.

In gasolie extra wordt dit verlies aan smeervermogen gecompenseerd door er tijdens de raffinage een smeermiddel aan toe te voegen.

  • Het zeer lage asgehalte zorgt ervoor dat de vorming van afzettingen op de heetste punten (verstuivers, verbrandingskamer en uitlaatkleppen) wordt beperkt. Assen zijn een restproduct van de verbranding en vormen een compacte en harde afzetting die tot een vermindering van de lekdichtheid kan leiden en afdichtingproblemen kan veroorzaken in de injectoren.
  • Milieuvriendelijker dankzij het zeer lage zwavelgehalte (maximaal 0,001%), waardoor er tijdens de verbranding 75% minder zwaveldioxide (SO2) in de atmosfeer wordt uitgestoten. 

In combinatie met het vocht in de lucht vormt zwaveldioxide namelijk zure druppeltjes. Daarnaast draagt het lage zwavelgehalte bij tot een verlaging van de uitstoot van onverbrande deeltjes en tot de goede werking en de levensduur van katalysatoren en roetfilters. 

In geval van herhaaldelijke blootstelling van de voorraadtank aan extreme weersomstandigheden, zorgt de Gasolie Extra Biofree “WG”  het hele jaar door voor een stabiel koudegedrag (tot -20°C).

Te onthouden dat de Gasolie Extra, of hij nu biobrandstof bevat of niet, niets te maken heeft met de ontwikkeling van bacteriën en micro-organismen in de tank. Deze elementen ontstaan enkel indien water en warmte op elkaar reageren.

 

* De specificaties van Total Gasolie Extra voldoen aan de vereisten van de Belgische NBN EN 590-norm.

?? ?? ??
X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voor meer informatie en het instellen van cookies.