Kwaliteit, veiligheid en logistiek

Kwaliteit, veiligheid en logistiek

TOTAL Smeermiddelen hanteert de principes van het charter Veiligheid, Milieu & Kwaliteit van de Groep TOTAL. Dit is in hoofdzaak bedoeld om klanten tevreden te houden door de kwaliteit van producten en diensten te verzekeren, waarbij veiligheid, gezondheid en milieubehoud centraal staal. Deze activiteit kadert in het streven naar duurzame ontwikkeling en permanente verbetering. 
 
De certificaten van TOTAL Smeermiddelen 
 
De kwaliteits- en milieubeheersystemen van TOTAL Smeermiddelen worden jaarlijks geaudit door AFNOR Certification.
 
Conform zijn beleid inzake veiligheid, gezondheid, beveiliging, milieu, kwaliteit en duurzame ontwikkeling, verbindt TOTAL Smeermiddelen zich tot het volgende:  
 
Zijn klanten tevreden stellen: 
 
Procesgestuurde activiteiten om op kostenbesparende wijze kwaliteitsvolle producten te ontwikkelen, te produceren en af te leveren, waarbij optimaal wordt ingespeeld op de eisen van de klanten en de risico's inzake veiligheid, gezondheid en milieu tot een minimum beperkt blijven.
 
Tevredenheid van klanten meten en indien nodig maatregelen invoeren om die te verhogen.
Producten correct laten gebruiken door een duidelijke gebruiksaanwijzing.
Zorgen voor technische ondersteuning en respecteren van wetgeving, met name die van het Europese REACH.
 
Activiteiten ontwikkelen en controleren, zowel in het hoofdkwartier als in de productievestigingen: 

 • instaan voor de werking van beheersystemen voor veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit, 
 • doelstellingen bepalen en resultaten meten met duidelijke indicatoren, 
 • het respecteren van diverse referenties, reglementeringen en klanteneisen controleren, 
 • regelmatig de efficiëntie van beheersystemen evalueren aan de hand van enquêtes en interne en externe audits, 
 • leveranciers evalueren en hen aanzetten tot betere prestaties.  

 
Risicobeheer: 

 • regelmatig de risico's verbonden aan de activiteiten van de sites evalueren, 
 • aanwezigheid van preventie- en beveiligingsplannen voor noodsituaties controleren, 
 • efficiëntie controleren van crisisbeheercellen die in contact staan met de sites,
 • alle acties bevorderen die risico's helpen beperken (transport, gezondheid…), 
 • de productkwaliteit garanderen door een strikte toepassing van regels, 
 • bijdragen tot recuperatie en behandeling van afval(olie), 
 • personeel sensibiliseren voor veiligheid, gezondheid, beveiliging, milieu, kwaliteit.

Duurzame ontwikkeling: 

 • sensibilisering en vorming van personeel bevorderen, 
 • directie en medewerkers van de sites responsabiliseren om beter te laten presteren, 
 • uitwisseling van ervaringen bevorderen.

Communicatie: 

 • interne en externe communicatie bevorderen met alle middelen (affichering, Intranet, Internet …) en vergaderingen, 
 • zorgen voor transparatie en dialoog, zowel intern als extern.

?? ?? ?? ??
X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voor meer informatie en het instellen van cookies.