Veiligheid - Reach - Total.be

Veiligheid

Veiligheid
 
De Europese regelgeving REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) werd goedgekeurd in december 2006 en is van kracht sinds 1 juni 2007. Ze behelst de productie, import en gebruik van chemische stoffen.
 
REACH is in eerste instantie bedoeld om de ecologische en sanitaire risico's die zijn verbonden aan de productie en het gebruik van chemicaliën beter bekend te maken. 
 
Zo werden in de jaren nadat de wetgeving van kracht werd zowat 30.000 stoffen (van de 100.000 stoffen op de EU-markt) geregistreerd bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Voorheen waren alleen de stoffen die na 1981 op de markt kwamen vooraf geregistreerd. 
 
Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (in het Engels: European Chemicals Agency (ECHA) is het EU-agentschap dat instaat voor het beheer van de REACH-regelgeving. Het is gevestigd in Helsinki, Finland.
 
De reglementering is gebaseerd op drie grote nieuwigheden: 
 
  • registratie: de industrie moet de nodige informatie verzamelen over de stoffen die ze produceert en deze informatie benutten om deze stoffen veilig te beheren
  •  
  • evaluatie: evaluatie van tests, registratiedossiers en stoffen
  •  
  • goedkeuring: sommige stoffen (CMR 1 & 2, PBT en vPvB) moeten zijn goedgekeurd om de risico's voor mens en milieu te beperken. Zo wil men onder andere komen tot alternatieven voor de meest gevaarlijke stoffen. De wetgeving voorziet in het verbiedenvan een stof op de Europese markt, ongeacht het gebruik.
 

Quick FDS

Logo Quick SDS Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is sinds enkele jaren een onmisbaar instrument voor alle actoren in de chemische industrie. 
 
QuickFDS is een website met de VIB's van alle productie die Total verkoopt en die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 kan worden geraadpleegd. QuickFDS is bovendien meertalig.
 
QuickFDS en de bijbehorende diensten voldoen aan de geldende wetgeving, met name de nieuwe reglementering inzake chemisch risico (REACH, CLP/SGH). QuickFDS informeert gebruikers ook automatisch via e-mail wanneer grote wijzigingen zijn aangebracht in een VIB dat tijdens de voorbije 12 maanden werd geraadpleegd.
 
Ledereen heeft gratis toegang tot de portal QuickFDS en de VIB's van Total 
 

 

?? ?? ?? ??
X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voor meer informatie en het instellen van cookies.