TOTAL en AdBlue ®

Adblue

Als petroleumbedrijf wordt TOTAL dagelijks geconfronteerd met het gebruik van zijn producten en de gevolgen ervan. Hierop baseert TOTAL zijn politiek van duurzame ontwikkeling. Milieuzorg typeert dan ook elke activiteit van TOTAL: van winning van ruwe olie over transport en raffinage tot verkoop van eindproducten. Op die manier wenst TOTAL bij te dragen tot duurzame ontwikkeling. Kwaliteit, service en milieuzorg gaan bij ons hand in hand. 
 
Aandacht voor emissie


Op weg naar minder emissie
 
 
Tal van landen hebben het Kyotoprotocol geratificeerd om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te beperken. De transportsector moet beantwoorden aan de Europese normen inzake NOx- en partikeluitstoot.
Sinds oktober 2005 moeten alle nieuwe vrachtwagens voldoen aan de Euro 4-norm.
Vanaf oktober 2008 geldt de Euro 5-norm met verminderde NOx-uitstoot voor alle nieuw gebouwde vrachtwagens. 
 
Milieunormen 
 
Er zijn verschillende methoden om te voldoen aan de Euro 4- en Euro 5-norm, maar de meeste vrachtwagenconstructeurs opteren voor Selective Catalytic Reduction (SCR).
Vrachtwagens die zijn uitgerust met SCR-technologie hebben een tank die AdBlue ® bevat. Een regelmodule bepaalt hoeveel AdBlue ® er wordt geïnjecteerd in de uitlaatgassen. 
 
Nieuwe gewoonten 
 
AdBlue ® betekent een belangrijke stap inzake transportbeheer. Is uw vrachtwagen uitgerust met SCR-technologie, dan moet zowel brandstof als AdBlue ® worden getankt. Het verbruik van AdBlue ® bedraagt gemiddeld 4 à 6% van het dieselverbruik. Het dieselverbruik ligt wel lager. 
 
AdBlue ® is de oplossing die TOTAL u biedt om aan de strengste normen te voldoen 

 
AdBlue ® is een waterige ureumoplossing (32%) waarmee uitlaatgassen worden behandeld. Door AdBlue ® toe te voegen aan de uitlaatgassen, wordt ongeveer 85% van het stikstofoxide omgezet in damp en stikstof.
AdBlue ® is biologisch afbreekbaar, wateroplosbaar, niet giftig, kleurloos en conform DIN 70070. 
 
Europees netwerk 
 
De groep TOTAL bouwt een Europees netwerk uit van TOTAL en AS24 stations waar AdBlue ® kan worden getankt. In 2008 waren er zowat 400 stations die over een bulkinstallatie beschikten.
Daarnaast zijn in tankstations voor vrachtwagens ook bussen van 10 liter AdBlue ® te koop. 
 
AdBlue ®, de oplossing voor transportbedrijven 

 
TOTAL biedt AdBlue ® ook aan in andere verpakkingen:Vaten van 208 liter en containers van 1000 liter.
Voor bedrijven die over een eigen installatie beschikken, is dit product ook in bulk verkrijgbaar. Voor meer informatie over dergelijke installaties kan men steeds bij TOTAL terecht.

 

Adblue ® is een gedeponeerd handelsmerk van de vereniging van Duitse Automobielfabrikanten (VDA).

X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voor meer informatie en het instellen van cookies.