FAQ AdBlue®

Antwoorden op uw meest gestelde vragen over ADBLUE®. Selecteer hieronder een onderwerp om het antwoord te krijgen op de meest voorkomende vragen. Als u het antwoord op uw vraag niet vindt, contacteer ons dan zodat wij deze kunnen beantwoorden.

Adblue ® is een gedeponeerd handelsmerk van de vereniging van Duitse Automobielfabrikanten (VDA).

Wat is AdBlue®?

AdBlue® is een waterige oplossing bestaande uit 32,5% ureum* met hoge zuiverheidsgraad en 67,5% gedemineraliseerd water, conform de norm ISO 22241. Ureum is een synthetisch product op basis van ammoniak en CO2 (koolstofdioxide). AdBlue® wordt gebruikt door voertuigen die uitgerust zijn met de SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction – in het Nederlands: “Selectieve katalytische reductie”) zoals vrachtwagens, bussen en vuilniswagens, en sinds september 2014, ook bepaalde personenwagens met dieselmotor. AdBlue® is biologisch afbreekbaar, oplosbaar in water en kleurloos, kristalliseert op -11°C en ontbindt vanaf 80°C in ammoniak (en een beperkt gedeelte al vanaf 30°C). AdBlue® is een gedeponeerd merk van de Duitse Vereniging voor de Automobielindustrie (VDA).

*Wat is ureum eigenlijk?

Ureum is een product van de chemische landbouwindustrie, dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor de productie van meststoffen. Het wordt vervaardigd op basis van ammoniak (NH3) en koolstofdioxide (CO2). De chemische formule is CO(NH2)2. Bij verwarming wordt ureum ontbonden in gasvormig ammoniak. Het is in deze vorm dat AdBlue® de stikstofoxiden (NOx) in de uitlaatgassen omzet in stikstof en water (N2, H2O).

Waartoe dient AdBlue®?

Gecombineerd met de SCR-technologie zet AdBlue® 85% van de NOx (stikstofoxiden) in de uitlaatgassen van uw dieselvoertuig om in onschadelijke stikstof en waterdamp. Zo ook worden de NOx, die een belangrijke oorzaak zijn van luchtverontreiniging, sterk verminderd.

EURO-normen 5 en 6: waarom heb ik AdBlue® nodig?

Om luchtkwaliteit te verbeteren, reglementeerde de Europese Unie al vanaf 1990 de uitstoot van verontreinigende stoffen in de uitlaatgassen van de gemotoriseerde voertuigen d.m.v. richtlijnen en voorschriften. Vanaf deze datum werd een reeks normen (Euro 1 tot Euro 6) een voor een van kracht, waarin steeds lagere toegestane grenzen voor de uitstoot werden vastgelegd. Deze Europese uitstootbeperkende normen hebben als doel de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen, zoals stikstofoxiden (NOx), onverbrande koolwaterstoffen, koolstofmonoxide en vaste deeltjes te beperken. De SCR-technologie met gebruik van AdBlue® is een van de met overweldigende meerderheid gekozen systemen om te voldoen aan de doelstellingen van de EURO-normen en om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken.

Wat is de SCR-technologie?

SDe SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction – in het Nederlands “Selectieve katalytische reductie”) is de naam van een naverbrandingstechnologie voor dieselvoertuigen, waarbij de stikstofoxiden (NOx) in waterdamp en stikstof wordt omgevormd dankzij het gebruik van AdBlue®. De lucht die we inademen bestaat uit ongeveer 80% stikstof, wat betekent dat stikstof volledig onschadelijk is. Met de Europese uitstootnormen voor de uitlaatgassen Euro 4 en Euro 5 voor vrachtwagens, hebben bijna alle belangrijke fabrikanten van bedrijfsvoertuigen beslist om deze technologie te gebruiken om te voldoen aan de nieuwe wetgeving m.b.t. de uitstoot van NOx.

Voor de lichte bedrijfsvoertuigen is de SCR-technologie met de norm Euro 6 pas sinds 2014 in Europa veralgemeend. AdBlue® wordt ingespoten in het stuk van de uitlaatpijp vóór de SCR-katalysator en na de motor. Door de opwarming in de uitlaat ontbindt AdBlue® in ammoniak (NH3) en in koolstofdioxide CO2. Wanneer de NOx binnen in de katalysator met ammoniak reageren, worden schadelijke NOx-moleculen in de uitlaatgassen in onschadelijke stikstof en water omgezet.

Is mijn voertuig uitgerust met de SCR-technologie?

Om te weten of uw voertuig uitgerust is met de SCR-technologie, dient u uw onderhoudshandleiding te raadplegen of kunt u zich tot uw concessiehouder wenden. Als u over een AdBlue®-tank beschikt die bijvoorbeeld toegankelijk is achter dezelfde klep als voor de dieseltank, dan is uw voertuig daar inderdaad mee uitgerust.

Waar bevindt zich mijn AdBlue®-tank?

De plaats van de AdBlue®-tank hangt af van het model van uw auto. Op bepaalde modellen bevindt de ingang van de AdBlue®-tank zich naast de brandstoftank. Bij andere bevindt de opening zich in de bagageruimte, en bij nog andere zit de AdBlue®-tank onder de motorkap. Neem contact op met uw concessiehouder of raadpleeg de onderhoudshandleiding van uw voertuig om deze informatie te weten te komen.

Hoe groot is de AdBlue®-tank?

De inhoud van de AdBlue®-tank hangt ook af van het model van uw voertuig, over het algemeen is dit tussen 8 en 25 liter. Neem contact op met uw concessiehouder of raadpleeg de onderhoudshandleiding van uw voertuig om deze informatie te weten te komen.

Hoe dikwijls moet ik bijvullen?

Net als voor de brandstof hebben meerdere factoren een impact op het verbruik: voertuigtype, motorvermogen, laadvermogen van het voertuig, externe omstandigheden (sneeuw, wind, regen enz.) en het rijgedrag van de chauffeur. Aangezien de grootte van de AdBlue®-tank erg variabel is, hangt de vulfrequentie vooral af van het voertuig.

Op vrachtwagens geeft een niveau-indicator aan hoeveel AdBlue®-vloeistof er nog in de tank zit. Bij lichte bedrijfsvoertuigen is er een optische verklikker op het instrumentenbord om te melden wanneer er nog voor 2400 km AdBlue® in de tank zit (dus om aan te geven dat het tijd is om bij te vullen).

Kan ik zelf AdBlue® bijvullen?

Ja, dat is perfect mogelijk. Bij het ene voertuigmodel is de toegang tot de AdBlue®-tank al gemakkelijker dan bij het andere. Zo ook moet bij bepaalde modellen de boordcomputer volledig teruggesteld worden (reset) om het AdBlue®-waarschuwingsbericht te doen verdwijnen, wat de eigenaar soms kan verplichten om toch bij zijn garage langs te gaan.

Aandacht: Als u een benzinestation ziet dat AdBlue® aanbiedt aan de pomp, vraag dan of de vuluitrusting geschikt is voor uw auto. Dat is niet altijd het geval. Het kan zijn dat enkel vrachtwagens er AdBlue® kunnen tanken. Vrachtwagens moeten nl. dikwijls AdBlue® tanken, soms om de week zodat bij het ontwerp van de apparatuur in een tankstation daar rekening is mee gehouden (met name wat het debiet betreft dat aangepast moet zijn aan de grootte van de tank, en dat het debiet dus veel groter moet zijn dan bij lichte bedrijfsvoertuigen).

Is de AdBlue® die in een tankstation verkocht wordt wel geschikt voor mijn voertuig?

De SCR-technologie is voorzien om te werken met een brandstof die aan de norm ISO 22241 voldoet. Alle producten met het AdBlue®-etiket voldoen aan deze norm en garanderen een goede werking van het SCR-systeem, ongeacht het merk van het voertuig.

Alleen producten met een AdBlue®-etiket worden door de constructeurs aanbevolen, hoewel sommige andere producten ook zonder gevaar voor het SCR-systeem gebruikt kunnen worden, voor zover ze conform zijn met de norm ISO 22241.

Bestaan er verschillende AdBlue®-kwaliteiten?

De ureumoplossing wordt onder verscheidene merknamen verkocht. Om zich te vergewissen van de kwaliteit van het product, moet u nagaan of de norm ISO 22241 wel degelijk wordt nageleefd. Het merk AdBlue® garandeert dat aan de voorschriften van deze norm wordt voldaan en is een kwaliteitsgarantie. Daarom raden wij u aan AdBlue® te gebruiken om de goede werking van het SCR-proces te verzekeren.

Als ik zelf AdBlue® bijvul, kan ik dan de garantie van de constructeur van mijn voertuig kwijtspelen?

Neen, u riskeert niets. Opgelet echter: de meeste fabrikanten van voertuigen zullen geen garantieclaims aanvaarden als u een product gebruikt dat niet conform is met de norm ISO 22241. Het merk AdBlue® is een bewijs dat de voorschriften van deze norm worden nageleefd. De SCR-systemen waarmee AdBlue® wordt gebruikt zijn zeer gevoelig voor eventuele chemische onzuiverheden in de ureumoplossing. Door een kwaliteitsproduct te gebruiken, kunt u hoge kosten voor het repareren of vervangen van uw katalysator vermijden.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden bij het vullen?

AdBlue® is onschadelijk en erg gemakkelijk te gebruiken. Het is geen brandstof en ook geen additief voor brandstof, maar een ureumoplossing van goede kwaliteit die gebruikt moet worden in een speciale tank in uw voertuig. U kunt naar believen bijvullen. Let op: doe geen AdBlue® in uw brandstoftank en doe ook geen diesel in uw AdBlue®-tank. Dit zou erg schadelijk zijn voor de motor en de katalysator.

Is AdBlue® een gevaarlijk product?

AdBlue® is niet ontvlambaar, niet explosief en onschadelijk voor het milieu. Het product behoort tot de categorie “Vervoerbare fluïda met minimaal risico”. Als u een beetje AdBlue® op uw handen of kleding morst, spoel die dan gewoon met water af.

Laat AdBlue® sporen na als ik het naast de tank giet?

AdBlue® kan op de oppervlakken waarmee het product in contact is gekomen witachtige sporen nalaten en/of ze glad maken. Als u AdBlue® op de grond, in een voertuig of op een geschilderd oppervlak hebt gemorst, spoel die dan overvloedig met water af. Als er een beetje AdBlue® op uw kleding of op uw huid terechtkomt, dan kunt u dit ook gemakkelijk met water verwijderen.

Wanneer krijg ik de waarschuwing “AdBlue® bijvullen” op mijn instrumentenbord?

De waarschuwing wordt al gegeven als er nog 2400 km resten voordat de tank leeg is (waarschuwingsniveau opgelegd door de norm). Uw instrumentenbord moet een controlelampje bevatten dat zal aangeven wanneer u uw AdBlue®-tank moet bijvullen. U moet zich nog geen zorgen maken als de AdBlue®-indiator meldt dat de vloeistof moet worden bijgevuld, want uw voertuig kan dan nog meerdere honderden of zelfs een paar duizend km verder rijden vooraleer u AdBlue® moet bijvullen. Om dit waarschuwingsbericht te doen verdwijnen, moet u minstens 4 liter AdBlue® bijvullen. Het formaat van de blikken die verkocht worden in de tankstations van TOTAL is perfect aangepast om de tank snel bij te vullen.

Wat gebeurt er als ik geen AdBlue® bijvul?

De eerste waarschuwing om de tank bij te vullen verschijnt 2400 km vooraleer deze leeg is. Deze tijdsspanne wordt voldoende lang geacht in de reglementering om de bestuurder de gelegenheid te geven om AdBlue® bij te vullen.

Als u dit niet doet, zullen andere waarschuwingen gegeven worden, met een oplopend niveau naargelang van de afgelegde afstand en het aantal keren dat u uw voertuig herstart hebt: deze waarschuwingen zullen eerst visueel en/of akoestisch zijn. Daarna zal de elektronica van het voertuig de motorprestaties beperken. Als allerlaatste waarschuwing zult u het voertuig niet meer kunnen herstarten zonder de tank bijgevuld te hebben.

Wat gebeurt er als mijn voertuig meerdere dagen geparkeerd staat bij een temperatuur van minder dan -11°C?

De automobielconstructeurs hebben normaal rekening gehouden met dit hypothetische geval en een automatisch verwarmingssysteem voor het product in de tank ingebouwd zodat de SCR-katalysator binnen de 20 minuten na het herstarten weer goed kan werken, conform de reglementering.

Als het product in de tank gekristalliseerd is, worden de prestaties ervan daardoor niet gewijzigd: het verwarmingssysteem zal in staat zijn de vloeistof binnen de eerste 20 minuten opnieuw vloeibaar te maken om een goede werking van het SCR-systeem te garanderen. Gedurende deze tijdsspanne kan het voertuig normaal functioneren.

Wat te doen na een lange opslagperiode?

De levensduur van het product is langer dan 1 jaar als het bewaard wordt bij een temperatuur onder 30°C. Als het afgelegde aantal kilometer door uw voertuig erg klein is in verhouding tot de grootte van de AdBlue®-tank, zou het nodig kunnen zijn dat de concessiehouder het product moet aflaten en door nieuw vervangen. We verwijzen in dit geval naar uw onderhoudshandleiding of wend u tot uw concessiehouder.

 

X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voor meer informatie en het instellen van cookies.