Aromaten solventen

De aromatische solventen worden in vele toepassingen gebruikt. Het zijn kleurloze vloeistoffen met een karakteristieke geur.   
Goed om te weten
   
Aromatische solventen komen voort uit de distillatie van “extracten” (resultaat van katalytische veredeling)
Aantal koolstofatomen in het gamma C8-C20
Kookpunten tussen 110 en 190°C
   
Ze zijn praktisch onoplosbaar in water (< 0,1 % in gewicht), maar mengbaar met vele organische solventen.  
   
De aromatische solventen zijn stabiel. Ze tasten geen metalen aan, maar wél plastic en rubber, en ze kunnen hevig reageren met krachtige oxiderende stoffen.  
   
Aromatische solventen worden gebruikt voor hun uitstekende oplossende vermogens en hun goede compatibiliteit met polymeren.  
 

Aromatische solventen: het productengamma van TOTAL Fluids

TOTAL Fluids biedt een brede waaier van aromatische solventen: klassiekers zoals tolueen en xyleen, maar ook andere aromatische solventen zoals SOLVAREX® 9 en SOLVAREX® 10.
 
Pure Producten Petroleumfracties
TOLUEEN SOLVAREX® 9
TOLUEEN TDI SOLVAREX® 10
XYLEEN SOLVAREX® 10 LN
ORTHOXYLEEN -
 
 

Aromatische solventen: Industriële toepassingen 

Deze producten worden gebruikt in vele toepassingen die een hoog solventvermogen eisen. De keuze tussen de verschillende producten is afhankelijk van het gewenste verdampingsvermogen.

Producten Toepassingen
TOLUEEN, TOLUEEN TDI Industriële verven (met name voor wegbeschildering);
lijmen en hechtmiddelen;
drukinkten;
chemie;
synthese van harsen.
SOLVAREX® Fytosanitaire producten (insecticides, pesticides);
chemie;
synthese van harsen;
detergenten.
XYLEEN Industriële verven (in het bijzonder verven en lakken voor auto's);
reiniging van leggers in de drukindustrie en machines;
houtbehandeling.
ORTHOXYLEEN Chemische synthese;
onderhoudsproducten;
ontvetters;
lijmen en hechtmiddelen;
verven en vernissen.
 

 

Deze producten met een hoger vlampunt maar een lagere verdampingssnelheid worden aanbevolen voor de volgende toepassingen:

synthese van harsen;
verven, industriële verven (SOLVAREX® 9, SOLVAREX® 10 en SOLVAREX® 10 LN, met een laag naftaleengehalte);
diverse verdunningsmiddelen;
reiniging van leggers in de drukindustrie (SOLVAREX® 9);
producten voor industriële reiniging (SOLVAREX 9);
fytosanitaire producten (SOLVAREX® 9 en ook SOLVAREX® 10  kunnen xyleen vervangen in insecticides);
extractie van speciale kleisoorten (SOLVAREX® 9 en SOLVAREX® 10).
 
 

Aromaten solventen: reglementaire eisen

Alle aromatische solventen zijn in meer of mindere mate ontvlambaar en kunnen bovendien elektrostatische ladingen accumuleren tijdens hun manipulatie.
 
Ze zijn zeer gereglementeerd, want hun effecten op de gezondheid en het milieu zijn belangrijk. Hun verdamping in de atmosfeer draagt bij tot de productie van ozon in de troposfeer door fotochemische reactie (interventie van het licht in ruime zin in een chemische reactie). Bij lozing in een wateromgeving zal voorts slechts een minimaal gedeelte oplossen in het water, terwijl de rest gaat bovendrijven. De biologische afbreekbaarheid van solventen is zwak, en hun toxiciteit voor waterorganismen is hoog.
 
Tolueen is in bepaalde toepassingen verboden door de Europese Richtlijn 67/548/EC, en is intussen opgenomen in de productenlijst "vergiftig voor de voortplanting", categorie 3. De nieuwe bepalingen gelden sinds oktober 2005. 
 
Bereidingen op basis van tolueen moeten worden geëtiketteerd zodra hun concentratie gelijk is aan, of hoger is dan 5%. Verder mag tolueen niet op de markt worden gebracht als substantie of als component voor bereidingen, in een concentratie gelijk aan, of hoger dan 0,1% in massa, in hechtmiddelen en spuitverven. De nieuwe voorschriften gelden sinds juni 2007.
 
De aromatische solventen genereren VOC (vluchtige organische componenten).
 
Opmerking: het naftaleengehalte van deze producten is in Europa begrensd op 1%.

 

X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voor meer informatie en het instellen van cookies.