TOTAL Fluides verven en vernissen

Solvants pour revêtements décoratifs dans le BTP  et revêtements industriels
 
Solvent SPIRDANE®, KETRUL®, ISANE®, SOLVAREX® voor  verven en vernissen
 
De formules voor verven en vernissen zijn afhankelijk van specifieke criteria:
 
toepassingsvoorwaarden (binnen of buiten);
soort ondergrond (hout, metaal, plastic, fiber);
gebruikte procedé (coil coating, spraycoating, roller, penseel, pistool…); 
toepassingstemperatuur.
 
TOTAL Fluids biedt producten en technische oplossingen aan voor de twee grote categorieën van de industrie: de decoratieve en de industriële verven. De gecommercialiseerde producten worden ook gebruikt in de harsen die deze verven samenstellen en voor houtbehandeling.
 
Decoratieve verven voor gebouwen en openbare werken (GOW)
 
De reglementeringen en milieubeperkingen inzake verven en vernissen voor de sector van bouw en openbare werken, worden alsmaar strenger. Ook het begrip gebruikscomfort wordt alsmaar belangrijker, zowel voor de professionals als voor het grote publiek. 
 
TOTAL Fluids heeft 3 reeksen solventen ontwikkeld met extreem lage aromaatgehaltes en een hoog vlampunt. 
 
Whitespirits: SPIRDANE®-gamma voor een hoge snelheid (SPIRDANE® D40, SPIRDANE® D60) 
Keroseenfracties: KETRUL®-gamma voor een tragere snelheid (KETRUL® D70, KETRUL® D80) 
Isoparaffine-fracties: ISANE®-gamma geschikt voor geurloze verven (ISANE® IP 120, IP 140 )
 
Onze verbintenis: TOTAL Fluids begeleidt zijn klanten bij de formuleringswijzigingen die de Europese richtlijn “Decopaint 2004/42/CE” oplegt. Deze beoogt een vermindering van het VOC-gehalte (vluchtige organische componenten) van decoratieve coatings of verven. 
 
Wij commercialiseren producten zonder VOC, zoals HYDROSEAL G270 H, die de formulatoren helpen tegemoet te komen aan de eisen van deze reglementering, in combinatie met andere technische oplossingen (bijvoorbeeld: verhoging van het drogestofgehalte).
 
Industriële coatings
 
Verven voor industriële coatings worden gebruikt in de auto carrosserie, maar ook in verven voor marinetoepassingen anti-corrosieverven en -vernissen voor metaalstructuren in marinetoepassingen, verven voor metalen meubelen, aluminiumverpakkingen enz. 
 
De vloeistoffen die voor deze toepassingen worden gebruikt, zijn vooral aromatische solventen zoals tolueen (vooral verven voor wegmarkering), xyleen, nafta's of het SOLVAREX®-gamma 
 
Vloeistoffen ter vervanging van tolueen of xyleen
 
TOTAL Fluids fabriceert en commercialiseert aromatische naftenische (of cycloparaffinische) vloeistoffen, bestemd ter vervanging van tolueen of van xyleen:
 
Tolueen behoort tot de producten die "vergiftig voor de voortplanting" zijn (categorie 3). Bereidingen op basis van tolueen moeten worden geëtiketteerd zodra hun concentratie gelijk aan, of hoger is dan 5%;
tolueen is verboden indien zijn concentratie gelijk aan, of hoger dan 0,1% van de massa is in de hechtmiddelen en spuitbusverven voor de openbare verkoop (richtlijn 2005/59/CE).
 
Zowel in de synthese als in de formulering van verven kan xyleen vervangen worden door een aromatische fractie zoals de producten uit het SOLVAREX®-gamma.
 
Gedetailleerde kenmerken van de naftenische kookpuntsbenzines SOLANE®  Logo PDF NL
Gedetailleerde kenmerken van het gamma van aromatische solventen  Logo PDF NL
 
Formulering met laag VOC-gehalte
 

In de formulering van verven of vernissen moeten zeer dikwijls meerdere solventen gebruikt worden. 

Hun belangrijkste functies zijn:
het oplossen van het bindmiddel;
de aanpassing van de viscositeit aan de toepassingsvoorwaarden;
de verbetering van de stabiliteit en de geschiktheid voor opslag.
 
De volgende tabel geeft een voorbeeld van de samenstelling van verf: 
 
 

Componenten

 

Rollen in de verfsamenstelling

 

Harsen (polymeren)

 

Bindmiddel

 

Solvent

 

Vorming van de film

 

Oppervlakteactieve stof

 

Stabilisator

 

Pigment

 

Kleur

 

Viscositeit

 

Verdikker

 

Antischuim-agent

 

 

 

Additieven

 

Kostenvermindering, plastificeermiddel

 
Terwijl de sector van de decoratieve verf er in de voorbije twee decennia in geslaagd is om de milieueffecten aanzienlijk terug te dringen door het gehalte aan metalen en het VOC-gehalte (vluchtige organische componenten) in zijn verven drastisch te verminderen, dringen de recentste reglementeringen de VOC-limieten steeds verder terug.
 
De formulator van verf beschikt over enkele alternatieven om in te spelen op deze nieuwe richtlijnen. Deze keuzes impliceren ook de verhoging van het drogestofgehalte, de vermindering van de densiteit van de verf, de toevoeging van water en/of andere niet- VOC -solventen in de formulering enz.
Als men verven en vernissen zonder water formuleert, volgens klasse D (voor de topklasse van satijn- en glansverf), is het belangrijk een hoog drogestofgehalte en een hoog pigmentgehalte te handhaven. Voor een goed compromis tussen viscositeit en VOC kan men bijvoorbeeld steunen op een hars met hoog drogestofgehalte (minstens 75%) en er een reactieve verdunner (100%) aan toevoegen om het uiteindelijke VOC -gehalte te kunnen bijstellen. De toepassingen waarvoor de kostprijs een beslissende factor is, kunnen worden geformuleerd met toevoeging van water. Er moet echter een inspanning geleverd worden om de droge stof vergelijkbaar te houden met die van de huidige verven. 
 
In de praktijk is het belangrijk te noteren dat het noodzakelijk is om bij toevoeging van water de verhoging van de viscositeit te compenseren door ook een weinig solvent toe te voegen. Door geleidelijk water en solvent toe te voegen kan de formulator het beoogde watergehalte bereiken én tegelijk een redelijke viscositeit voor het hele proces behouden. Een ander aspect om rekening mee te houden is de mengbaarheid van water met het aanwezige solvent. De meest directe aanpak om de mengbaarheid van water en koolwaterstofhoudende solventen zoals Spirdane D40 en Spirdane D60 te ondersteunen, is een oppervlakteactieve stof toe te voegen. 

?? ?? ?? ??
X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voor meer informatie en het instellen van cookies.