White spirit - Total.be

Solventen: SPIRDANE ®-gamma, white spirit TOTAL Fluids

Spirdane
     
SPIRDANE® is een reeks solventen van het type white spirit. White spirits worden gevormd uit complexe combinaties van koolwaterstoffen die worden verkregen door een petroleumfractie te behandelen met waterstof.   
White Spirits zijn fracties die worden gekenmerkt door:
 
Een koolstofaantal dat zich vooral in de reeks C6-C13 situeert;
 
Een kookpuntbereik tussen 135 en 200°C;
 
Het gamma SPIRDANE® D bestaat uit gedesaromatiseerde producten: het aromatengehalte gaat niet boven 100 ppm.
 
De solventen van het SPIRDANE®-gamma zijn kleurloze vloeistoffen met lage viscositeit, en een opspoorbare kenmerkende geur zodra de concentraties in de buurt van 1 ppm komen (part per miljoen). 
 
Deze solventen zijn praktisch onoplosbaar in water, maar vermengbaar met de meeste organische solventen.
 
De solventen van het SPIRDANE®-gamma zijn stabiel, tasten de gebruikelijke metalen niet aan maar kunnen daarentegen wel reageren met sterke oxiderende agenten. 
 
Sommige solventen uit het SPIRDANE®-gamma hebben een lager vlampunt dan 60°C en worden dus geclassificeerd als ontvlambare producten.
 
Toepassingen: omdat ze een goed oplossend vermogen en een gemiddelde verdampingssnelheid hebben, worden de producten van het SPIRDANE®-gamma vooral gebruikt in industrieën als verven, ontvettingsmiddelen, metalen en smeermiddelen.
 
De solventen van het SPIRDANE-gamma zijn te verdelen in 3 categorieën:
 
 

Klassieke solventen met aromaten: SPIRDANE® HT 

SPIRDANE® HT maakt het mogelijk een gepast verdampingsprofiel te combineren met een zeer goed oplossend vermogen.  In dit verband wordt dit product zeer vaak gebruikt in toepassingen zoals:
 
harsen;
verven;
onderhoudsproducten;
ontvetting in 'fontein' of 'bak';
formulering voor metaalbewerking enz. 
 
 

Solventen met zeer laag aromatengehalte 

TOTAL Fluids biedt white spirits met een toxicologisch en ecotoxicologisch niveau dat lager is dan wat de geldende wetgevingen eisen.
 
Deze producten bevatten zeer weinig aromaten: voor de meeste ervan is dat 10 ppm, wat de gebruiker meer flexibiliteit in formulering schenkt.
 
De SPIRDANE®-gamma biedt een ruime variëteit in vlampunten 
 
Vlampunt van 24°C: SPIRDANE® L1 
Vlampunt van 28°C : SPIRDANE® D 25 
Vlampunt van 38°C : SPIRDANE® D 30
Vlampunt van 44°C : SPIRDANE® D 40 
Vlampunt van 65°C : SPIRDANE® D 60
 
De keuze van het juiste solvent moet zowel op het beoogde vlampunt als op de gewenste verdampingssnelheid steunen.
 
Verven en vernissen: producten en technische oplossingen van TOTAL Fluids
 
 

Solventen met hoge evaporatiesnelheid: SPIRDANE® D60L

De producent die een smalle distillatierange wenst, kiest SPIRDANE® D60L. Dit solvent is zeer speciaal bestemd voor de ontvettingssector of voor toepassingen die een snelle verdamping nodig hebben.
 
Het distillatiebereik van dit product is zeer smal, en ook zijn vlampunt (60°C) werd geoptimaliseerd om de beste verdampingssnelheid te verkrijgen.
 
De reglementaire beperkingen
 
De recente richtlijn EC 2004/42/CE is van kracht sinds 1 januari 2010. Ze reglementeert het VOC-gehalte (vluchtige organische componenten) per familie van verven. 
 
De solventen van het White Spirit-gamma maken het mogelijk decoratieve  verven en vernissen samen te stellen en daarbij de reglementair opgelegde VOCS -gehaltes te respecteren. En dit ongeacht de doelgroep: hoge of lage drogestofgehaltes.
 
De white spirits uit het SPIRDANE®-gamma worden gekenmerkt door lage aromaatgehaltes. Ze zijn dus conform met de wetgeving die in de meeste landen geldt.
 
Kenmerken van het solventengamma SPIRDANE®  

?? ?? ?? ??
X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voor meer informatie en het instellen van cookies.