Gebruikte smeerolie

Gebruikte olie

Gebruikte olie

Gebruikte olie kan in twee categorieën worden ingedeeld:

 • Heldere gebruikte olie uit de industrie die weinig heeft geleden onder het gebruik en die gemakkelijk kan worden gerecycleerd door eenvoudige zuivering (filteren en/of centrifugeren)
 • Zwarte gebruikte olie, hoofdzakelijk smeerolie van auto's, die thermisch en mechanisch zwaar werd belast en hierdoor veel metalen en verbrandings- en oxidatieresten bevat. Deze oliën mogen niet worden verward met gebruikte oplosbare oliën en andere waterige bewerkingsvloeistoffen, plantaardig frituurvet of water-koolwaterstofmengsels, die op een heel andere manier worden verzameld en verwerkt.

Is gebruikte olie gevaarlijk voor het milieu?

Gebruikte olie is nauwelijks biologisch afbreekbaar en vormt dus een gevaar voor de ecosystemen wanneer ze in het milieu terechtkomt. Zo vervuilt 1 liter olie 1 miljoen liter water.

Dus NOOIT:

 • afgewerkte olie in afvoerputjes, de bodem, de goot of de riolering gieten;
 • afgewerkte olie gebruiken als onkruidverdelger;
 • afgewerkte olie gebruiken om hout te beschermen;
 • afgewerkte olie gebruiken als verwarmingsbrandstof.

Hoe wordt gebruikte olie verzameld?

Gebruikte olie wordt ingezameld door:

 • uw garagehouder bij het onderhoud van uw wagen;
 • een erkend recyclagebedrijf;
 • een erkend recyclagecentrum;
 • een erkend afvalverwerkingsbedrijf;
 • een containerpark dat afgewerkte olie mag inzamelen.

Wat gebeurt er met gebruikte olie na inzameling?

Gebruikte olie kan op verschillende manieren worden behandeld:

 • heldere gebruikte olie wordt in hoofdzaak gerecycleerd;
 • zwarte gebruikte olie wordt geregenereerd, verbrand door cementbedrijven of verbrand in gespecialiseerde centra (voor energierecuperatie).

Wist u?

Total Lubrifiants heeft kwaliteitsvolle smeeroliën ontwikkeld die minder vaak moeten worden ververst en zo de hoeveelheid gebruikte olie beperken.

 

 

 

 


 

?? ?? ?? ??
X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voor meer informatie en het instellen van cookies.