AdBlue ®

Adblue  

Als petroleumbedrijf wordt TOTAL dagelijks geconfronteerd met het gebruik van zijn producten en de gevolgen ervan. Hierop baseert TOTAL zijn politiek van duurzame ontwikkeling. Milieuzorg typeert dan ook elke activiteit van TOTAL: van de winning van ruwe olie over het transport en de raffinage tot de verkoop van eindproducten. Op die manier wenst TOTAL bij te dragen tot duurzame ontwikkeling. Kwaliteit, service en milieuzorg gaan bij ons hand in hand.

Aandacht voor emissie

Op weg naar minder emissies

Tal van landen hebben het Kyotoprotocol geratificeerd om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te beperken. De transportsector moet beantwoorden aan de Europese normen inzake NOx- en partikeluitstoot.

Sinds oktober 2005 moeten alle nieuwe vrachtwagens voldoen aan de Euro 4-norm.
Vanaf oktober 2008 geldt de Euro 5-norm met verminderde NOx-uitstoot voor alle nieuw gebouwde vrachtwagens.

Milieunormen

Er zijn verschillende methoden om te voldoen aan de Euro 4- en Euro 5-norm, maar de meeste vrachtwagenconstructeurs opteren voor Selective Catalytic Reduction (SCR).

Vrachtwagens die zijn uitgerust met SCR-technologie, hebben een tank die AdBlue ® bevat. Een regelmodule bepaalt hoeveel AdBlue ® er wordt geïnjecteerd in de uitlaatgassen.

Nieuwe gewoontes

AdBlue ® betekent een belangrijke stap voorwaarts inzake transportbeheer. Is een voertuig uitgerust met SCR-technologie, dan moet zowel brandstof als AdBlue ® worden getankt. Het verbruik van AdBlue ® bedraagt gemiddeld 4 à 6% van het dieselverbruik. Het dieselverbruik ligt wel lager.

AdBlue ® is de oplossing die TOTAL u biedt om aan de strengste normen te voldoen

AdBlue ® is een waterige ureumoplossing (32%) waarmee uitlaatgassen worden behandeld. Door AdBlue ® toe te voegen aan de uitlaatgassen, wordt ongeveer 85% van het stikstofoxide omgezet in damp en onschadelijke stikstof.

AdBlue ® is biologisch afbreekbaar, wateroplosbaar, niet giftig, kleurloos en conform aan de DIN 70070 norm.

Europees netwerk

De groep TOTAL bouwt een Europees netwerk uit van TOTAL en AS24 stations waar AdBlue ® kan worden getankt. In 2008 beschikten zowat 400 stations over een bulkinstallatie.


Adblue ® is een gedeponeerd handelsmerk van de vereniging van Duitse Automobielfabrikanten (VDA).

 

X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voor meer informatie en het instellen van cookies.