Skip to content

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is sinds enkele jaren een onmisbaar instrument voor alle actoren in de chemische industrie.

QuickFDS is een website waar u de VIB's van alle Total producten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 kunt raadplegen. QuickFDS is bovendien meertalig. Daarnaast voldoen QuickFDS en bijhorende diensten aan de geldende wetgeving en meer bepaald de nieuwe reglementering inzake chemisch risico (REACH, CLP/SGH).

QuickFDS informeert gebruikers ook automatisch via e-mail wanneer grote wijzigingen zijn aangebracht in een VIB dat tijdens de voorbije 12 maanden werd geraadpleegd. Iedereen heeft gratis toegang tot de portal FDS en de VIB's van Total, mits minimale identificatie aan de hand van de naam, de firmanaam, het e-mailadres en eventueel de gewenste taal.