Skip to content

Naast de constructie en het onderhoud van wegen worden bitumen ook in vele industriële toepassingen gebruikt. Dit komt mede door de specifieke eigenschappen van bitumen zoals waterafstotendheid, cohesie, elasticiteit en duurzaamheid.

Bitumen voor vele industriële toepassingen

 • Bitumineuze dakrollen, dilitatievoegen, funderingsbescherming,
 • Batterijen, kabels, afdichtingen,
 • Inktindustrie,
 • Thermisch- en geluidsisolatiemateriaal, bescherming tegen corrosie, gietasfalt voor binnengebruik,
 • Waterbassins, waterkering,
 • Oeverbescherming,
 • Golfplaten en nog vele andere industriële toepassingen.

Industriële Bitumen gamma

ALTEK: Speciale bitumen voor industrieel gebruik

 • Toepassing : Met ALTEK 120 S, 150 S en 200 S  en de andere producten uit het ALTEK-gamma produceren onze raffinaderijen specifiek geformuleerde producten. Deze voldoen aan de eisen van adhesie, cohesie, elasticiteit en duurzaamheid van PmB voor dakbedekking en andere isolatie materialen. 

AZALT : Bitumen voor Gietasfalt. Wegenbouwbitumen ontwikkeld voor de productie van asfaltmengsels bestemd voor eindlagen of voor de onderbouw van wegen.

 • Bindmiddelen vanuit raffinaderij Duinkerke (SRD) : Azalt 20/30 COPRO, Azalt 35/50 COPRO, Azalt 50/70 COPRO, Azalt 70/100 COPRO, Azalt 160/220 COPRO
 • Bindmiddelen vanuit raffinaderij Le Havre (RN): Azalt 160/220 COPRO, Azalt 35/50 COPRO, Azalt 50/70 COPRO, Azalt 70/100 COPRO

STELOX  - geoxideerde bitumen

 • Toepassing: De geoxideerde bitumen STELOX® worden verkregen door een productieproces waarbij door middel van hete lucht het oxidatieproces wordt versneld. Hierdoor wordt de gevoeligheid voor temperatuurschommelingen beperkt en de viscositeit verhoogd. Samen met verscheidene andere industriële applicaties, wordt het STELOX®-gamma voornamelijk gebruikt voor waterdichting zoals de productie van membranen, shingles en het kleven van deze membranen. STELOX® is verkrijgbaar in diverse kwaliteiten, zowel in bulk als in eenvoudig te verwerken blokken.

KROMATIS: Het KROMATIS® -gamma bestaat uit heldere synthetische solventen waarvan het gedrag dicht bij dat van klassieke bitumen ligt. De KROMATIS® producten bezorgen de toegang tot een zeer breed kleurenpalet voor grondbedekkingen die normalerwijze beperkt zijn tot zwart :

 • Gekleurde asfalt 
 • Gekleurde gietasfalt
 • Gekleurde slemlagen (emulsies)

KROMATIS® - producten worden in dezelfde omstandigheden gebruikt als klassieke zwarte bitumen, met als essentiële voorzorg de netheid bij het opslaan, de productie en het aanbrengen.