AdBlue

AdBlue

AdBlue® is een kleurloze vloeistof die beantwoordt aan de ISO 22241-norm. Ze bestaat uit 67,5 % gedemineraliseerd water en 32,5 % uiterst zuiver ureum.
Dit product is uitsluitend bestemd voor dieselvoertuigen.

Diaxol

Diaxol

SCR * -systemen kunnen uw voertuig blokkeren en immobiliseren. Diaxol garandeert de goede werking van uw SCR-systeem onder alle omstandigheden.